Sơ đồ chuỗi giá trị VSM

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM -Value Stream Mapping là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn. Thông qua việc vẽ...

Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng- control chart

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ để theo dõi quá trình sản xuất hàng ngày. Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng giúp...

Biểu đồ I-MR

Biểu đồ I-MR hay còn gọi là biểu đồ X-MR là sự kết hợp của hai biểu đồ (Individual và Moving Range). Biểu đồ...

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Cải tiến liên tục là gì

  Cải tiến liên tục là yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng có ở hầu hết các tiêu chuẩn ISO. Cải tiến liên...

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ cây Tree diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời nói...

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ tương đồng (affinity diagram) là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Ví dụ cải tiến sản xuất

Mục tiêu của các nhà máy là tăng năng suất, giảm tỷ lệ lỗi. Giảm chi phí sản xuất. Giảm hàng tồn. Bằng các...

Các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing

  Áp dụng các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing, nhằm loại bỏ lãng phí. Các công ty có thể lựa chọn các công...

Phương pháp 8D

Phương pháp 8D (8D method) , còn được gọi là 8 Kỷ luật (8 Disciplines), lần đầu tiên xuất hiện trong sách hướng dẫn...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777