Lãng phí chuyển động (motion waste)

Lãng phí chuyển động một trong bảy sự lãng phí do Taiichi Ohno cha đẻ của Lean hiện đại. Lãng phí chuyển động là gì? Là di chuyển nhiều hơn mức cần...

Toyota kata là gì

Toyota kata Là thuật ngữ mà Mike Rother đã đặt ra để giúp các nhà sản xuất Mỹ thực hiện các phương pháp cải tiến liên...

Gemba walk là gì

Gemba walk là một thực hành "đi và xem" với mục đích để hiểu điều kiện hiện tại của một quá trình sản xuất...

8 lãng phí doanh nghiệp cần loại bỏ

Lãng phí Là bất cứ hoạt động nào làm tăng chi phí hoặc thời gian mà không tạo ra giá trị. Đây là 8...

Kaizen là gì

Kaizen là gì. Là con đường dẫn đến thành công trong kinh doanh. Hiểu Kaizen là gì Kai là thay đổi. Zen là tốt hơn. Kaizen là thay...

Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi. Cải tiến năng suất chất lượng chính là...

Thực hành 5S

Thực hành 5S là một trong những công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 5S được xây dựng trong bất kỳ tổ chức...

Cải tiến sản xuất

Cải tiến sản xuất có thể giúp cắt giảm chi phí, tăng sản lượng và chất lượng của sản phẩm. Từ đó giúp tăng...

Tiêu chuẩn hóa công việc là gì

Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự...

Các phương pháp quản lý trực quan (visual control)

Quản lý trực quan là những gì nhận biết một cách nhanh chóng thông qua các giác quan của con người. Nó là một hệ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777