Tiêu chuẩn hóa công việc là gì

Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự...

Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi. Cải tiến năng suất chất lượng chính là...

Thực hành 5S

Thực hành 5S là một trong những công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 5S được xây dựng trong bất kỳ tổ chức...

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm

Tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến thiết bị là một trong các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Các...

Gemba walk là gì

Gemba walk là một thực hành "đi và xem" với mục đích để hiểu điều kiện hiện tại của một quá trình sản xuất...

Phương pháp 8D

Phương pháp 8D (8D method) , còn được gọi là 8 Kỷ luật (8 Disciplines), lần đầu tiên xuất hiện trong sách hướng dẫn...

Cải tiến công đoạn sản xuất

Mục tiêu của cải tiến công đoạn sản xuất là tiết kiệm các nguồn lực liên quan đến chi phí, thao tác, năng lượng....

Kaizen là gì

Kaizen là gì. Là con đường dẫn đến thành công trong kinh doanh. Hiểu Kaizen là gì Kai là thay đổi. Zen là tốt hơn. Kaizen là thay...

Cải tiến năng suất chất lượng- Miễn phí

  Chương trình cải tiến năng suất chất lượng miễn phí.được Trí Phúc kết hợp Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777