Hệ thống sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

  Hệ thống sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing là một nhóm phương pháp có hệ thống, liên tục, tập trung vào việc loại bỏ...

Cách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Mục tiêu của công ty hàng năm là tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Sẽ có nhiều cách thức để thực hiện. Trong...

Ví dụ cải tiến sản xuất

Mục tiêu của các nhà máy là tăng năng suất, giảm tỷ lệ lỗi. Giảm chi phí sản xuất. Giảm hàng tồn. Bằng các...

Nhóm cải tiến

Nhóm cải tiến được thành lập nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng sự hợp tác tại nơi làm việc và cải tiến các dự...

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM -Value Stream Mapping là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn. Thông qua việc vẽ...

Các loại Kaizen

Kaizen là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Tuy nhiên, Kaizen cũng là một văn hóa và một...

Kaizen là gì

Kaizen là gì. Là con đường dẫn đến thành công trong kinh doanh. Hiểu Kaizen là gì Kai là thay đổi. Zen là tốt hơn. Kaizen là thay...

Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi. Cải tiến năng suất chất lượng chính là...

Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng- control chart

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ để theo dõi quá trình sản xuất hàng ngày. Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng giúp...

Biểu đồ I-MR

Biểu đồ I-MR hay còn gọi là biểu đồ X-MR là sự kết hợp của hai biểu đồ (Individual và Moving Range). Biểu đồ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777