Cân bằng khối lượng là gì (mass balance)

1552

Cân bằng khối lượng là gì. là lượng nguyên liệu đầu vào trừ đầu ra, hao hụt và hiệu chính. Đầu ra có thể là bán thành phẩm, sản phẩm lỗi. Việc tính toán chính xác giúp cho việc truy xuất nguồn gốc cũng như phòng ngừa gian lận thực phẩm.

Mối quan hệ với truy xuất nguồn gốc

Cân bằng khối lượng (mass balance) có mối quan hệ trực tiếp với truy xuất nguồn gốc . Là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng HACCP, ISO 22000 hoặc Fssc 22000.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối. Khi quản lý ở từng công đoạn để biết mỗi công đoạn hao hụt là bao nhiêu. Từ đó tính cân bằng khối lượng.

Các thành phần để tính cân bằng khối lượng

  • Nguyên liệuđầu vào
  • Hàng lỗi
  • Chất thải
  • Làm lại
  • Mẫu kiểm tra chất lượng
  • Sản phẩm hoàn thiện
  • Khách hàng trả về

Nếu không có các dữ liệu trên thì không biết phần thất thoát ở đâu.

Đầu vào Khối lượng (g) Công đoạn Đầu ra Khối lượng (g) Cân bằng

(g)

Bột 1000 Cân nguyên liệu Bột đã trộn 1600 1600
100
Đường 200
Sữa 300
Bột đã trộn 1600 Ra khuôn Vụn 50 1550
Nguyên 1550
Ra khuôn 1550 Thành phẩm Bể 100 1450
Bánh nguyên 1450

 

Như vậy tổng nguyên liệu đầu vào là 1600g, nhưng thành phẩm chỉ còn lại 1450g. Hao hụt là 150g.

Chú ý khi tính cân bằng

  • Đầu vào là khối lượng nhưng đầu ra là thể tích
  • Sai số cho phép khi cân đo
  • Sự giãn nở, hấp thụ nước trong quá trình chế biến làm khối lượng tăng lên. Hoặc sấy khô sẽ làm giảm khối lượng. Cần có hệ số điều chỉnh trong các trường hợp này.

Cần tư vấn đào tạo về FSSC 2200, ISO 22000, HACCP mời gọi Tel 0919 099 777.

Email tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Đọc thêm các bài viết

 Xac dinh moi nguy trong haccp.

 Thuc pham bi o nhiem tu nguon nao.

 Ve sinh an toan thuc pham.

 Chung nhan fssc 22000.

 Fssc 2000 phien ban moi nhat.

 Huong dan xay dung van hoa an toan thuc pham food safety culture.

 Kien thuc an toan thuc pham.

 Phan biet validation va verification.

 Mau ke hoach phong ve thuc pham.

 Fssc 22000 cho bao bi thuc pham.

 Fssc 22000 la gi 2.

 Cac buoc danh gia noi bo.

 Cac yeu cau cua fssc 22000.

 Tieu chuan haccp codex 2020.

 Chuoi thuc pham food chains.

 Nhung thay doi chinh cua fssc 22000 phien ban 5 1.

 Tieu chuan haccp.

 Thuc pham halal.

 Su khac nhau giua fssc 22000 va iso 22000.

 Cac he thong quan ly an toan thuc pham.

 Gia tu van fssc 22000.

 Chuong trinh tien quyet la gi prps.

 Chi phi xay dung iso 22000.

 Chi phi xay dung fssc 22000.

 Truy xuat nguon goc thuc pham.

 He thong tai lieu fssc 22000 v5.

 12 diem thay doi chinh cua iso 22000 phien ban 2018.

 Iso 22000 la gi cac diem moi cua iso 220002018.

 Su khac nhau giua oprp va ccp.

 Fssc 22000 la gi.

 So sanh fssc 22000 voi fsma thuc pham cho nguoi.

 So sanh fssc 22000 voi fsma.

 Kiem soat dong vat gay hai trong nha may thuc pham.

 Gmo la gi.

 5 loai vi khuan gay hai trong thuc pham.

 Han su dung thuc pham.

 Chat gay di ung trong thuc pham.

 Cong cu danh gia gian lan thuc pham.

 Phan biet taccp va vaccp.

 Lua chon va danh gia nha cung cap.

 Gian lan thuc pham.

 Lay mau ve sinh cong nghiep.

 Thu hoi san pham.

 Nhiem cheo trong thuc pham.

 Phong ve thuc pham.

 Huong dan bo sung giay chung nhan co du dieu kien toan thuc pham dat yeu cau thuc hanh san xuat tot gmp.

 Gmp la gi.

 Lua chon chi tieu kiem nghiem cong bo san pham.

 Huong dan cong bo san pham.

 Thuc pham bao ve suc khoe la gi.

 Thuc pham bao ve suc khoe health suppulement la gi.